فروش زعفران اصل قائنات خرید زعفران اصل قائنات پرورش قارچ صدفی و قارچ دکمه ای در منزل با روش جدید
فروش زعفران اصل قائنات خرید زعفران اصل قائنات پرورش قارچ صدفی و قارچ دکمه ای در منزل با روش جدید

نیم مثقال (2گرم) 13000 تومان

با بسته بندی شیك و تمیز شركتی

100% خالص و طبیعی

مثقال (4گرم) 23000 تومان
با بسته بندی شیك و تمیز شركتی

100% خالص و طبیعی

درآمد قارچی با پرورش قارچ صدفی ودكمه ای

13,000 تومان خرید فروش زعفران اصل قائنات 23,000 تومان خرید خرید زعفران اصل قائنات 45,000 تومان خرید پرورش قارچ صدفی و قارچ دکمه ای در منزل با روش جدید

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 بهمن 1388    | توسط: سحر و مهسا خورشیدی    |    | نظرات()